آخرين خبر/ سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشي بود در اين خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوري دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بين که ز بس آتش اشکم دل شمع
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

آشنايي نه غريب است که دلسوز من است
چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخت...

حافظ
دکلمه احمدرضا احمدي

caffeeshno

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar