آخرين خبر/ کتاب کوري يک رمان خاص از ژوزه ساراماگو است؛ يک اثر تمثيلي، بيرون از حصار زمان و مکان، يک رمان معترضانه اجتماعي-سياسي، که آشفتگي اجتماع و انسان هاي سردرگم را در دايره‌ي افکار خويش و مناسبات اجتماعي به تصوير مي کشد. ساراماگو تاکيد بر اين حقيقت دارد که اعمال انساني در «موقعيت» معنا مي‌شود و ملاک مطلقي براي قضاوت وجود ندارد. زيرا موقعيت انسان ثابت نيست و در تحول دائمي است.
در شهري‌به طور وحشتناک کوري شيوع پيدا مي‌کند و هاله‌اي سفيد رنگ بعد از کور شدن افراد مقابل چشمانشان ظاهر مي‌شود. خيابان‌ها نام ندارن. شخصيت‌هاي رمان نيز نام ندارم: دکتر، زن دکتر، دختري که عينک دودي داشت، پيرمردي که چشم بند سياه داشت، پسرک لوچ و... سبک و ساختار دشوار رمان، پس از چند صفحه، جاذبه‌اي استثنايي پيدا مي‌کند. نقطه‌گذاري متن متعارف نيست. نثر موجز در خلال پاراگراف‌هاي طولاني، پيچيدگي‌هاي روح انسان و مشکلات غامض زندگي را تداعي مي کند. کوري مورد نظر ساراماگو، کوري معنوي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar