آخرين خبر/جاحظ گويد از قصاص(واعظي که تخيل و قصه را جاي واقعيت‌مي‌نشاند)پرسيدند:"دنيا چيست و دانسه چيست؟" گفت:" دنيا همين است که در آن هستيد، اما دانسه سراي ديگري است دور از اينجا که اهل آنجا از اينجا و اهل اينجا از آنجا خبر ندارند، جز اينکه نزد ما به ثبوت رسيده است که خانه هاي دانسه از خيار است و سقفشان از خيار است و چارپايانشان از خيار است و خودشان از خيار هستند و خيارشان هم از خيار است".

گفتند: اي واعظ:" گفتي که اهل اينجا از آنجا خبري ندارند، حال آنکه از آنجا خبر دادي!".

واعظ درنماند و چنان که رسم ايشان باشد گفت:"گفت: "آري و تعجب منم از همين است که چطور از آنجا خبر دارم!".

منبع: القصاص* و المذکرون ابوالفرج ابن الجوزي (قرن پنجم)
*قصاص: واعظان قصه پردازي که معمولا سوداي منطق و صحت در نقل اخبار را ندارند. ريشه اين واژه به قرن اول هجري باز مي گردد.( آدام متز، تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، ترجمه عليرضا ذکاوتي، ص ۳۹۲- ۳۸۷).

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar