آخرين خبر/ بردار دل از شيشه‌ي رازي که شکسته است
از آينهء چشم نوازي که شکسته است

جز آه نمي آيد از اين قلب پر از درد
اينقدر مزن چنگ به سازي که شکسته است

چون برکه‌ي يخ بسته پر از حسرتم اي ماه!
دل بي تو چه شب هاي درازي که شکسته است

اين توبه که در لحظه پشيمانم از آن را
ديگر به شکستن چه نيازي که شکسته است

ترديد سزاوار دل عاشق من نيست
اي دوست مکن شک به نمازي که شکسته است

برگرفته از @fazelnazari
 کتاب  شيشه راز 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar