آخرين خبر/ آن که فکرش گره از کار جهان بگشايد
گو در اين کار بفرما نظري بهتر از اين
"حافظ"

_ کار ما نيست شناسايي راز گل سرخ
کار ما شايد اين است
که در افسون گل سرخ شناور باشيم
"سهراب سپهرى"

_ گره ز دل بگشا و از سپهر ياد مکن
که فکر هيچ مهندس چنين گره نگشاد
"حافظ"

_ حديث از مطرب و مي گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشايد به حکمت اين معما را
"حافظ"

_ صد گون گره است بر دل و نيست
جز باده جان گره گشايي
"مولانا"

برگرفته از dr.sogolmashayekhi

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar