آخرين خبر/ تلِنگِ قهرمان‌ها زودتر از چيزي که فکرش را مي‌کني در مي‌رود و وقتي هم که در رفت ديگر چيزي از آن‌ها باقي نمي‌ماند.


.- رمان ايشان روايتي‌ست جادويي از جادوزدايي، روايتي از سودازدگي يک قوم در نمادپردازي‌هايي به درازاي تاريخ بشر. قصه‌هايي تنيده و آغشته به لحظه‌لحظه‌ي زيست تاريخي يک قوم که به‌فرم يک رمان، شخصيت اصلي قصه‌ يعني سينا حکيم‌‌بهره‌مند را در تو در تويي قصه‌ها با مينتور اين هزار تو گلاويز مي‌کند.


- سينا بهره‌مند يک "منِ" امروز‌ي‌ست که به جست‌‌وجوي "ما"ي تاريخي خود که سرشار از قصه و جادو و راز و سکوت‌هاست رفته. آيا دوباره اين "ما" به هيئت واقعي آن مي‌تواند احضار شود؟ يا ما همچنان بايست با توهم يک "ما"ي پرشکوه دوره کنيم شب را و روز را...هنوز را...


ايشان
نوشته‌ي احمد ابوالفتحي
رمان ايراني
کتاب بوف
نشر نيماژ


برگرفته از اينستاگرام nimajpublication

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar