آخرين خبر/ بي قرار توام ودر دل تنگم گله هاست
آه بي تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستي وبين من وتو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقي دارد
بال وقتي قفس پر زدن چلچله هاست
بي تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است
مثل شهري که به روي گسل زلزله هاست
باز مي پرسمت از مسئله دوري وعشق
وسکوت تو جواب همه مسئله هاست

شعر از آقاي فاضل نظري

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar