آخرين خبر/ زين خرد جاهل همي بايد شدن⁣
دست در ديوانگي بايد زدن⁣

هرچه بيني سود خود زان مي‌گريز⁣
زهر نوش و آب حيوان را بريز⁣

هر که بستايد ترا دشنام ده⁣
سود و سرمايه به مفلس وام ده⁣

ايمني بگذار و جاي خوف باش⁣
بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش⁣

آزمودم عقل دور انديش را⁣
بعد ازين ديوانه سازم خويش را‌⁣
دفتر دوم مثنوي⁣

منظور مولانا از تعطيل عقل جزيي، پرهيز از محاسبات خارج از اندازه مادي و هشدار براي اسير نشدن در ورطه هاي خودپسندي و خودخواهي و غفلت است. و اگرنه عقل کلي و خرد انسان همواره بر مدار تعادل ، بايد حافظ منافع و سلامت خود باشد که هست. ⁣
⁣ شما در اين باب چگونه مي انديشيد ؟⁣

برگرفته از dr.sogolmashayekhi

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar