آخرین خبر/ بابا خودش را زیر پتو مچاله کرد و چشم دوخت به رو به رو. یعنی به میز کامپیوتر قراضه. مامان بلند شد و زیر گوشم پچ پچ کرد: «من می‌رم جوشونده رو دم‌کنم. مراقبش باش.» آمدم جلو و نشستم گوشه‌ی تخت. بابا خودش را جمع و جور کرد و سرش را انداخت پایین.
-می‌گم هانیه خانوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏ اون تلویزیون کوچیکه مال شماست؟
از هانیه خانوم خنده‌ام گرفت، از امروز صبح شده بودم هانیه خانوم. گفتم:‌« تلویزیون کوچیکه کدومه؟»
-همون دیگه.
با انگشت اشاره کرد به پشت سرم. برگشتم و خندیدم. «چی می‌گی بابا؟ کامپیوتر؟»
-چی؟
-اینا چیه میگی درمورد اسد و خانوم سرهنگ؟ خانوم سرهنگ دیگه کیه بابا؟


کتاب «بابا = mc2» از سری کتاب‌های اتاق تجربه نشر علمی و فرهنگی ( پرنده‌ ی آبی) است. در این رمان مهسا لزگی به داستانی متفاوت از زبان و دید دختری نوجوان پرداخته است. پدرِ هانیه‌‌ی پانزده‌ساله اولین مهری است که به کلاس درس نمی‌رود. اما انگار این بازنشستگی شروع ماجراهای عجیبی‌ست. مثل روزی که بابا از خواب بیدار می‌شود و در زمان حال، به پانزده‌سالگی‌اش برمی‌گردد. هانیه و مادرش را نمی‌شناسد و دائم از سرهنگ و اسد و دزدی‌ای حرف می‌زند که سال‌ها قبل اتفاق افتاده است. و حالا هانیه برای کمک به پدرش، می‌خواهد حقیقت داستان پدر را کشف کند.
این رمان با ظرافت به چالش‌های روانی افراد پرداخته است و هم‌چنین شخصیت‌پردازی بی‌نظیری دارد. نوجوانان از این رمان که با فضای آشنای مدرسه و درس فیزیک و سربازی و دوستی‌های نوجوانی پیوند دارد، لذت خواهند برد و قلم مهسا لزگی بزرگسالان را شگف‌زده خواهد کرد.

برگرفته از اینستاگرام pardis ketab

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar