آخرین خبر/ من نمی دانم تو را آنسان که باید گفت،
من نمی گویم.
از تو گفتن؛
پای دل در گل،
بال های شعر من، در بند.

من نمی گویم.
خیل باران های بارآور که می بارند و می پویند و می جویند، می گویند:
" تا نفس باقی است، زیبا!
فرصت چشمت تماشایی است... "

شعر زیبای  محمدرضا عبدالملکیان
برگرفته از time_dialog

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar