آخرین خبر/هر بار 
که ترانه ای برایت سرودم 
قومم بر من تاختند!
که چرا برای میهن 
شعر نمی سُرایی؟!
و آیا زن
چیزی به جز وطن است؟! 

 نزار قبانی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar