آخرین خبر/عابدی را پادشاهی طلب کرد. عابد اندیشید که دارویی بخورم [تا ضعیف شوم]، مگر اعتقادی که در حقِ من دارد زیادت شود. آورده‌اند که داروی قاتل بخورد و بمرد.

آن‌که چون پسته دیدمش همه مغز
پوست بر پوست بود همچو پیاز

پارسایان روی در مخلوق
پشت بر قبله می‌کنند نماز..!

چون بنده خدای خویش خواند
باید که به جز خدا نداند

گلستان باب دوم
سعدی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar