آخرین خبر/سُخره دو معنا دارد اول به معنای " مورد ریشخند" و توسعاً بازیچه [ در این معنا سخره کردن درست است و استفاده از فعل گرفتن کاملا نادرست می باشد] :
« از گریستن او آب از چشم او چندان گرد آمدی که وحوش و طیور بیامدندی و بخوردند و گفتندی : از این خوشتر هیچ آب ندیده ایم . آدم بشنید ، پنداشت که سخره همی کنند بر وی » ( قصص الانبیاء ۲۱ ) .
معنای دیگر این کلمه « بیگاری » است و بیشتر در ترکیب به سخره گرفتن یعنی
« به کار بی مزد گرفتن » به کار می رود : « ایشان را ( = شهوت و غضب را) بدان آفریده اند تا تو را اسیر کنند و به خدمت خویش برند و شب و روز به سُخره گیرند »( کیمیای سعادت ، ج ۱ ، ص ۱۴ ) ؛ « قوم هود دیگر آدمیان را که ضعیفتر بودی به سخره گرفتند و چون به مجلس لهو بنشستندی ایشان را به بندگی به پیش خود به پای کردندی » ( قصص قرآن ، ۳۸۰ )
[متاسفانه امروزه دیده می شود که به جای مسخره کردن از ترکیب "به سخره گرفتن"، استفاده میشود و نادرست است. در واقع باید گفت سخره میکنند.]

منبع: کتاب غلط ننویسیم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar