آخرین خبر/ مگو خود را کنار دیگران تنها نمی بینی
تو تنهایی، فقط تنهایی خود را نمی بینی

رفیقا! شادمانی های عالم جاودانی نیست
مگر اندوه را در خنده گل ها نمی بینی 

برگرفته از fazelnazarii

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar