آخرین خبر/به آرزو نرسیدیم و دیر دانستیم
که راه دورتر از عمرِ آرزومند است

به شاهراهِ طلب بیمِ نامرادی نیست
زهی امید که تا عشق هست پاینده است

ز دورباشِ حوادث دلم ز راه نرفت
بیا که با تو هنوزم هزار پیوند است

به جانِ سایه که میرنده نیست آتش عشق
مبین به کُشته‌ی عاشق، که عاشقی زنده است..!

هوشنگ ابتهاج

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar