آخرین خبر/آن‌ که حقیقت را نمی‌داند نادان است 
اما آن‌ که حقیقت را می‌داند و انکار می‌کند، تبهکار است ...

زندگی گالیله
برتولت برشت

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar