آخرین خبر/ اینجا
آسمان
خیلی راحت به ابر دروغ می‌گوید،
ابر می‌داند آسمان دارد دروغ می‌گوید،
اما باور می‌کند.

اینجا
ابر
خیلی راحت به باران دروغ می‌گوید،
باران می‌داند ابر دارد دروغ می‌گوید،
اما باور می‌کند.

اینجا
باران
خیلی راحت به درخت دروغ می‌گوید،
و درخت به خاک
و خاک به آدمی
و آدمی به آدمی.

هی آدمی...آدمی!

seyyedalisalehi_official

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar