آخرین خبر/دل بیدار من ، بر مردم خوابیده میگرید
بلی! فهمیده بر احوال نافهمیده میگرید
ز چشم خویشتن آموختم رسم محبت را
که هر عضوی به درد آید به جایش دیده میگرید
رنجی تهرانی

برشی از برنامه کتاب باز با حضور دکتر رشید کاکاوند با معرفی دیوان هادی رنجی تهرانی. 

برگرفته از اینستاگرام delneveshteh_art

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar