آخرین خبر/ دوستان بین کو نشان دوستان
دوستان را رنج باشد همچو جان

کی کران گیرد ز رنج دوست دوست
رنج مغز و دوستی آن را چو پوست

نی نشان دوستی شد سرخوشی
در بلا و آفت و محنت‌کشی

دوست همچون زر بلا چون آتش است
زر خالص در دل آتش خوش است

دفتر دوم مثنوی

برگرفته از dr.sogolmashayekhi

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar