آخرین خبر/ما،
پیر نگشتیم، آسمان فرتوت شد.
آسمانی که ربود ما را،
و پوشاند؛
با سوز و گدازمان
عریانی‌‌اش.


آسمانی که،
از برگ است وُ
پاره پاره می‌شود؛
در بادهامان‌.

پیر نگشتم.
پیر گردید در ما،
مدار/ مسیر وُ بی‌خوابی.
فرتوت شد زمین؛
مرا بگوی:
ای کودک،
ای آفریدگار عشق؛
چرا خشم نگرفتی وُ برهم نزدی،
این فضا.

آدونیس
ترجمه: صالح بوعذار

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar