آخرین خبر/یک نویسنده در هر شرایطی که باشد، چه گمنام، چه موقتا مشهور، چه در چنگالهای زنجیره های استبداد، چه عجالتا بهره مند از آزادی، تنها به شرطی میتواند دوباره با جامعه ای که به او معنا می دهد همراه باشد که تا آنجا که در توان دارد دو مسئولیتی را که عظمت حرفه او در آن نهفته است را بپذیرد: خدمت به حقیقت- خدمت به آزادی.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar