آخرین خبر/عجب سیرکی است!
همه مان خواهیم مرد.
این مساله به تنهایی باید کاری کند که یکدیگر را دوست بداریم،ولی نمی کند.ما با چیزهای بی اهمیت و مبتذل ،کوچک شده ایم ،ترور شده ایم .
ما در هیچ هضم شده ایم.

پ ن :مرد باشی یا زن ،مرگ تمامت می کند! انسان باش تا جاودانه زندگی کنی...
شما چه حسی نسبت به مرگ دارید؟

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar