آخرین خبر/بگذار خالصانه قبول کنیم کوچکیم، تا بتوانیم بزرگ شویم، عوض شویم، رشد کنیم و دیگری شویم.
بزرگ جایی برای تغییر کردن ندارد.
وقتی مظروف، درست به اندازه ی ظرف بشود، دیگر چگونه تغییری در مظروف ممکن می‌شود جز ریختن بر زمین و تلف شدن؟!

یک عاشقانه آرام 
نادر ابراهیمی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar