آخرین خبر/ رسم روزگار همین بود، همیشه هم گفته و نوشته شده بود. آدم دور خودش می چرخید، پدر خودش را در می آورد به خیال بهتر شدن اوضاع دلخوش می شود و نمی داند که مشغول گشتن در مسیری دایره وار و احمقانه است که بالاخره به نقطه اغازش بر می گردد، مثل گردش پر مرارت سال .

 کوه جادو 
 توماس مان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar