آخرین خبر/ عبارت «در سن ... سالگی» صحیح نیست؛
باید یا کلمه‌ی «سن» یا کلمه‌ی «سالگی» را از آن حذف کرد.
مثلاً باید گفت:
«در بیست سالگی» یا «در سن بیست»؛ و نه در «سن بیست سالگی».

منبع: کتاب غلط ننویسیم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar