آخرین خبر/ جهان کاسه ای بزرگ است که نوش و نیش و شور و شیرین و سست و سخت و شب و صبح را در آن ریخته اند و هم می زنند. گلاب را با زهر می آمیزند و انسان را باهیولا.
نه انسان را می توانی از هیولا جدا کنی نه زهر را از گلاب نه نیش را از نوش و نه شور را از شیرین و نه سست را از سخت و نه شب را از صبح.
فکر معقول، فهمیدن این آمیغ است، این درهم آمیختگی، این تنیدگی.
فکر معقول سرکشیدن شوربایی است که نامش زندگی است بی آنکه ابرو از تندی اش در هم کنی یا از بی نمکی اش گلایه.

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست

برگرفته از erfannazarahari

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar