آخرین خبر/نقد بی عدالتی در سیستم سرمایه داری امریکا در کتاب خوشه های خشم.

برگرفته از اینستاگرام cheeketab

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar