آخرین خبر/ کین مدار آنها که از کین گمرهند
گورشان پهلوی کین‌داران نهند

اصل کینه دوزخست و کین تو
جزو آن کلست و خصم دین تو

چون تو جزو دوزخی پس هوش دار
جزو سوی کل خود گیرد قرار

ور تو جزو جنتی ای نامدار
عیش تو باشد ز جنت پایدار

تلخ با تلخان یقین ملحق شود
کی دم باطل قرین حق شود

دفتر اول مثنوی

یک جمله خطاب به کسانی که شما را آزردند بنویسید. 

برگرفته از dr.sogolmashayekhi

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar