آخرین خبر/ پادشاهی پسر رابه ادیبی داد و گفت: این فرزند تو است، تربیتش همان‌ گونه کن که یکی از فرزندان خویش. ادیب خدمت کرد و متقبل شد و سالی چند برو سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند. ملک دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رأی خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسانست و طباع مختلف. 
  
اگرچه سیم و زر ز سنگ آید همی 
در همه ی سنگی نباشد زر و سیم 
بر همه ی عالم همی‌تابد سهیل 
جایی انبان میکند جایی ادیم

منبع  گلستان 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar