آخرین خبر/ درگذشته روش های بسیار وحشیانه‌ و غیر انسانی برای مجازات محکومین وجود داشت که شامل قطعه قطعه کردن بدن، سرب داغ در گلو ریختن، به توپ بستن و....... که از همه آنها چندش آورتر پختن زنده زنده محکوم در یک دیگ آب جوش و خوردن گوشت آن فلک زده بود. 
این شیوه کشتن قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد و یکی از اولین اشارات به این عمل ناپسند در تاریخ ما مربوط به آخرین پادشاه ماد" آژیدهاک" است، آژیدهاک به منظور تنبیه "هارپاک" یکی از خدمتگزارنش که فرمان او را انجام نداده بود به عنوان مجازات پسر سیزده ساله او را می کشد و از گوشت فرزند برای پدر گناهکار خوراکی تهیه می کند و پدر را مجبور به خوردن گوشت پسر می کند. 
از این دست داستان های موحش چه در تاریخ ما و چه تاریخ ملل دیگر بسیار وجود دارد، قرض آن است که مثل "کله اش بوی قورمه سبزی می دهد"! که کنایه از کسی است که حرف ها و کارهای انجام می دهد که سرانجام منجر به مرگ او خواهد شد،از این رفتار غیر انسانی ریشه گرفته است. 

منبع : ریشه های تاریخی امثال و حکم ص ۸۲۶

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar