آخرین خبر/ خانه را آب گرفته است
خیابان را
شهر را
حتى دریا را
مرا از چه می هراسانى
من که سالهاست آب از سرم گذشته است

چه فرق میکند
در آینه پیر شده باشم
یا در چشم هاى تو
نتیجه ى توطئه ى برادرانم باشم
یا
دندان گرگ
من که سالهاست آب از سرم گذشته است...

چه فرق میکند
تو رفته اى
یا این خانه از ما کوچ کرده است

از من مپرس در انتظار تولد کدام رسولى
از آبستن باکره اى که سالهاست آب از سرش گذشته است
این حباب ها قطعاً
آخرین نشانه هاى حیات است
وگرنه
من که سالهاست آب از سرم گذشته است...

مژده لواسانی
شعر تازه
پاییز ١٤٠٠

برگرفته از mozhdeh_lavasani

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar