آخرین خبر/ خون کند دل را و اشک مستهان
بر نویسد بر وی اسرار آنگهان

وقت شستن لوح را باید شناخت
که مر آن را دفتری خواهند ساخت

چون اساس خانه‌ای می‌افکنند
اولین بنیاد را بر می‌کنند
دفتر دوم مثنوی

دو عالم را به یک بار از دل تنگ
برون کردیم تا جای تو باشد
سعدی

شما هم یک بیت یا جمله ی زیبا دراین باره بنویسید.

برگرفته از dr.sogolmashayekhi

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar