آخرین خبر/کلمه از"ک ل م"است بمعنای زخم. کلیم: زخمی و این یعنی تاثیر کلمه بر انسان همچون زخم موثر است.از مشتقاتش "کلام: گل خشک" چون کلام بی‌تاثیر و" لکم" است یعنی مُشت و "مکل"یعنی چاه خشک و اشاره به سخن بی‌تاثیر دارد و امروالقیس میگوید: «جراحت زبان چون جراحت شمشیر است».

طه حسین/مقدمه نقد النثر

برگرفته از اینستاگرام sahandiranmehr

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar