آخرین خبر/ یکی از داستان های عامیانه بسیار مشهور زبان فارسی داستان "حسین کرد شبستری "است که متاسفانه نویسنده آن ناشناس است. 
داستان کتاب همانگونه که از نامش مشخص می باشد ، در مورد پهلوانی خیالی به نام "حسین کرد" است، که در عهد صفویه زندگی می کرده و در ابتدا در خدمت یکی از پهلوانان به نام تبریز بوده ولی پس از اختلاف با همسر پهلوان به اصفهان می رود و جزو پهلوانان "شاه عباس اول "می شود. 
با وجود تمام نکات مثبتی که این داستان دارد، ولی ایراد اصلی کتاب این است که،  بیش از اندازه بلند است و سرشار از زیاده گویی های بیهوده می باشد. 
در نتیجه خود نام کتاب به صورت یک مثل در زبان فارسی در آمده است ، هر وقت کسی در یک گفتگو بیش از اندازه مطلبی را توضیح می دهد می گویند :"قصه حسین کرد شبستری "تعریف می کنی، که کنایه از پر حرفی و اطناب در کلام است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar