آخرین خبر/ از مهر دوستان ریاکار خوشتر است
دشنام دشمنی که چو آئینه راستگوست

آن کیمیا که میطلبی، یار یکدل است
دردا که هیچگه نتوان یافت، آرزوست

پروین، نشان دوست درستی و راستی است
هرگز نیازموده، کسی را مدار دوست

پروین اعتصامی

برگرفته از dr.sogolmashayekhi

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar