آخرین خبر/ در حال صعود بر می گردی نفس نفس زنان به دور و برت نگاه می کنی. به خودت میگی باریک الله به خودم که این همه اومدم بالا. جز من کسی پاش به این بالاها نرسیده؛ بعد توی برف چند تا جای پا پیدا می کنی. آره، یه نفر قبل تو اون جا بوده.
چه به خدا ایمان بیاری، چه ازش نامید شی، چه به یه زن اعتقاد پیدا کنی، چه ازش دلسرد شی، چه تمام فلسفه ها رو نهی کنی، چه با دو تا زن هم زمان زندگی کنی، چه خودت رو غرق زندگی دنیوی کنی، چه از این عالم بر حذر باشی، یا حتی اگه بری دکتر، بهت خبر بده که سرطان معده داری و چهار سال دیگه هم بیشتر دووم نمیاری... همه ی این حالت ها رو یه نفر قبل تو هم داشته. قبل تو هم یه نفر باور داشته، شک داشته، خندیده، گریه کرده، تو فکر که بوده دستش رو توی دماغش کرده، درست عین تو، همیشه یه نفر قبلا همه ی این کارا رو کرده.
به حال تو فرقی نمی کنه. می دونم. تو دفعه ی اولته. برای تو همه ی اینا مثِ برفِ پا نخوردس. اما برف پا نخورده وجود نداره!

 بعضی ها هیچ وقت نمیفهمن
 کورت توخولسکی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar