آخرین خبر/ ماری می گوید: برای آدم ها امکان دارد حتی وقتی فاصله ی معقولی بین شان ایجاد شده بهم نزدیک تر شوند..
تاکاهاشی در جواب میگوید: البته که امکان دارد.اما چیزی که برای یک نفر فاصله ی معقول است شاید برای دیگری خیلی دور به نظر برسد..."

پس از تاریکی
 هاروکی موراکامی 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar