آخرین خبر/ ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مُرداری با هم بسر نبرند. حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفته‌اند توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت.
روده تنگ به یک نانِ تهی پُرگردد
نعمت روی زمین پُر نکند دیده‌ی تنگ
که شهوت آتشست از وی بپرهیز
بخود بر آتش دوزخ مکن تیز

 گلستان سعدی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar