آخرین خبر/ عجیب است که گناهانِ خودِ ما خیلی کمتر شریرانه به‌نظر می‌آیند تا گناهان دیگران.
تصوّر می‌کنم دلیلش این است که ما تمام شرایطی را که سبب وقوع گناهان ما شده است، می‌دانیم و بنابراین موفق می‌شویم که همان گناهی را که نمی‌توانیم بر سایرین ببخشاییم، بر خود ببخشیم.

 حاصل عمر
  سامرست موآم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar