آخرین خبر/ در زندگی دو موهبت وجود دارد: کتاب و دوست.
و این دو باید از لحاظ تعداد، دقیقاً عکس هم باشند. تعداد زیادی کتاب و عدۀ انگشت‌شماری دوست.

شهری بر لبه آسمان 
الیف شافاک

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar