آخرین خبر/ سلطان العارفین بایزید بسطامی گفت:"
هیچ کس بر من چنان غلبه نکرد که جوانی از بلخ." مرا گفت: یا بایزید! حد زهد شما چیست؟"
من گفتم: "چون بیابیم بخوریم و چون نیابیم صبر کنیم"
گفت: "سگان بلخ همین صفت دارند."
پس من گفتم:" حد زهد شما چیست؟"
گفت: "ما چون نیابیم صبر کنیم و چون بیابیم ایثار..."

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar