آخرین خبر/ مردی شبی را در خانه ای روستایی می‌گذراند...؛
پنجره‌های اتاق باز نمی‌شد .
نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت اما نمی‌توانست آن را باز کند . 
با مشت به شیشه پنجره کوبید، هجوم هوای تازه را احساس کرد
و سراسر شب را راحت خوابید .
صبح روز بعد فهمید که شیشه کمد کتابخانه را شکسته است و همه شب، پنجره بسته بوده است...!
" او تنها با فکر اکسیژن، اکسیژن لازم را به خود رسانده بود...! "
افکار از جنس انرژی اند و انرژی، کار انجام می‌دهد...

 فلورانس اسکاویل شین

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar