آخرین خبر/ دوباره زمزمه شعر و باز باران است
به آن ترنم مستانه شهر مهمان است
هوای تازه و باران که بسته پنجره را؟
شَمال صبح پر از بوی ترد ریحان است
ببین به شاخه دو گنجشک عشق می بازند
چه ناز دامن گل ها به باد رقصان است
صدای پای کسی کوچه را به رقص آرد
دوباره عاشق بی چتر در خیابان است
مسافر است عقیق یمن دو چشمانش
ولی دچار به فیروزه خراسان است
بیا و پنجره بگشا به سوی آبی ها
بیا چراغ بگیر آرزویم انسان است

سید حکیم بینش

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar