آخرین خبر/ یقین بدانید کریستف کلمب وقتی که در حال کشف قاره‌ی امریکا بود، خوشبخت به حساب می‌آمد؛ نه هنگامی که آن را کشف کرد. یقیناً نقطه‌ی اوج خوشبختی او شاید درست سه روز پیش از کشف سرزمین جدید بود؛ هنگامی که همراهان عصیانگرش، از فرط نومیدی، می‌خواستند کشتی را به سوی اروپا بازگردانند! در اینجا صحبت بر سر سرزمین جدید نیست که بودن و نبودنش در این امر یکی است؛ زیرا می‌توان گفت کریستف کلمب، بدون آن که امریکا را درست دیده باشد، چشم از جهان فروبست. آن چه مهم است زندگی است؛ فقط زندگی و تلاش در راه کشف آن و نه خود کشف زندگی!

ابله
داستایفسکی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar