آخرین خبر/ یار ما گر میل صحرا می کند صحرا خوش است
میل دریا گر کند در چشم ما دریا خوش است
گر نماید روی او خود رفتن دل ها نکوست
ور بپوشد رخ ز حسرت شور در سرها خوش است
در وصالش چون نوازد مستی ما خوش بود
در فراقش گر گدازد ناله های ما خوش است
هر چه خواهد خاطرش ما آن شویم و آن کنیم
هر کجا ما را دهد جا، جای ما آنجا خوش است
زاهدان را زهد و تقوا عاقلان را ننگ و نام
عاشقان را غمزه های یار بی پروا خوش است
عاشقان را باغ و بستان عارض جانان بود
داغ سوداشان به جای لاله حمرا خوش است
ای که خواهی شور دریا آب چشم ما ببین
در و لعل از خون دل در قعر این دریا خوش است
ای که هستی می‌فروشی در جهان جای تو خوش
بی سر و پایان کوی نیستی را جا خوش است
هر که را چون فیض وحشت باشد از ابنای دهر
گوش بسته لب خموش و چشم نابینا خوش است

ملا محمد محسن فیض کاشانی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar