آخرین خبر/ عمرم شد و در عالم، جای ِتو نشد پیدا 
یا نیست مرا چشمی، یا نیست ترا جایی
در جستنِ آن گردی کز کوی تو برخیزد 
چون شیفتگان گردم هر روز به صحرایی

نظامی 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar