آخرین خبر/ ما هرگز به خاطر شکست‌هایمان سر‌افکنده نمی‌شویم؛ فقط زمانی سرافکنده می‌شویم که غرور و حس ارزشمندی‌مان را در گروی دستاوردی بگذاریم، و بعد به آن دست پیدا نکنیم. اهداف ما هستند که تعیین می‌کنند چه چیزی را پیروزی قلمداد کنیم و چه چیزی را شکست بنامیم.

اضطراب منزلت 
آلن دو باتن

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar