آخرین خبر/ در عشق زیستن
بزرگترین نبرد زندگی است.

عشق بیش از هر تلاش انسانیِ دیگر
یا هر احساس عاطفی دیگر
نیاز به ظرافت، انعطاف‌پذیری،
حساسیت، درک، پذیرش، شکیبایی،
تحمل، دانش و قدرت دارد...

‏زندگی، عشق و دیگر هیچ
لئو بوسکالیا 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar