ایلنا/ کتاب «گریز از آزادی» تاکید دارد که اگر انسان‌ها نتوانند با خطرات و مسئولیت‌های ذاتی آزادی کنار آیند و زندگی کنند، به احتمال زیاد به تمامیت خواهی و استبداد روی خواهند آورد.
 
کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم با ترجمه عزت‌الله فولادوند پس از گذشت ۵۳ سال از نخستین انتشار خود در ایران توسط نشر مروارید به چاپ بیست و هفتم رسید و با تیراژ ۷۷۰ نسخه و با قیمت ۱۳۰ هزار تومان روانه بازار شد. 

این کتاب نخستین بار در سال ۱۹۴۱ به چاپ رسید و شامل دادخواستی است که عناصر مخالف با رشد و پرورش انسان و انسانیت را در جهان ما به پای محاکمه می‌کشند؛ از آنجا که نخستین شرط تحقق مردمی و اعتلای آدمی آزادی است، کوشش اصلی آن بر پرده برانداختن از دشمنان آزادی متمرکز می‌گردد… فروم بر این اعتقاد است که ارزیابی بحران کنونی و چاره‌یابی بر مخاطراتی که تمدن امروز با آن‌ها روبه روست، وابسته به فهم معنای آزادی در نظر آدمی و فهم معنای آزادی تابع درک خوی یا منش انسان این عصر است. این فرض آشکار می‌کند که نویسنده بر روان و اجتماع هر دو نظر دارد و معتقد است که تحلیل آزادی جز از راه بررسی تاثیر متقابل عوامل روانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تاریخی بر یکدیگر میسر نیست. هدف الاهیات نیست، بلکه می‌خواهد با اشاره به اهمیت تاریخی و روانی این مباحث نشان دهد که تصور انسان از جبر یا اختیار چه آثاری از لحاظ فهم وی از آزادی به بار آورده و چگونه به ایجاد یا برافتادن آزادی در اجتماع منجر گشته است…

اگر انسان‌ها نتوانند با خطرات و مسئولیت‌های ذاتی آزادی کنار آیند و زندگی کنند، به احتمال زیاد به تمامیت خواهی و استبداد روی خواهند آورد. این جمله را می‌توان ایده اصلی کتاب گریز از آزادی در نظر گرفت. آثار اندکی مانند این کتاب توانسته‌اند عوامل شکل دهنده به جامعه مدرن و همچنین چگونگی شکل گیری سیستم‌های تمامیت‌طلب را تا این اندازه روشن و جامع مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. اگرچه ظهور دموکراسی به آزادی برخی انسان‌ها انجامید، همزمان جامعه‌ای را به وجود آورد که انسان به عنوان فرد، در آن با احساس بیگانگی و تنهایی رو به روست. فروم در گریز از آزادی، با بهره گیری از بینش‌های روانکاوانه به مشکلات تمدن معاصر می‌پردازد. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar