آخرین خبر/ اینجا بعضی‌ها زندگی نمی‌کنند، مسابقه ی دو گذاشته‌اند،
می‌خواهند به هدفی که در افق دور دست است برسند
و در حالی‌که نفسشان به شماره افتاده
می‌دوند و زیبایی‌های اطراف خود را نمی‌بینند ؛
آن وقت روزی می‌رسد که پیر و فرسوده هستند
و دیگر رسیدن و نرسیدن به هدف برایشان بی تفاوت است ...


بابا لنگ دراز
جین وبستر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar